Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2018.SZEPTEMBER 11-ÉN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

II. Pályázati ügyek

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

III. Beszámoló a helyi önkormányzat és intézményei évi  költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 IV. DRV Zrt. 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 V. „Fiatalok a településen, fiatalok a településért” ösztöndíj támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

VI. Pécsvárad, Petőfi S. u. 19. hsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: dr. Orbán László jegyző

VII. Hosszúhetény, Fő utcai lakók panasz ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

VIII. Nagy Ákos Komló, Nyár u. 2. hsz. alatti lakos és társai panasz ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

IX. Deák Tamás Váralja, Kossuth L. u. 149/A hsz. alatti lakos telekhatár rendezési kérelem ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

X.Szabó Lászlóné és társai ingatlan ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

XI. Jankó Imréné Zrínyi u. 26. hsz alatti lakos támogatási kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 XII. Bejelentések, egyebek

 

Hosszúhetény, 2018. szeptember 5.           

                                                                       Tisztelettel:            

                                                                              Dr. Csörnyei László sk.  

                                                                                          polgármester