Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 testületi ülését

 2019. MÁRCIUS 26-ÁN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

    Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

II. Hosszúhetény Bába kút és K-1-es kút megszüntetési ügye

 Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 III. 2018.évi Közművelődési beszámoló

Előadó:   Papp János Nemes János Művelődési Központ intézményvezető

IV. A helyi önkormányzat 2018. évi Támogatási Alapjára benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó:   Papp János bizottsági elnök 

Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző

 V. Beszámoló a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről.

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 VI. Pályázat kiírása a Nemes János Művelődési Központ vezetői álláshelyére

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VII. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről, a tanyagondnok 2018. évi tevékenységéről

Előadó:    Czentner György tanyagondnok

Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző

 VIII. Vitaanyag Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020-2025 évi sportfejlesztési koncepciójához

Előadó:  dr. Orbán László jegyző

 IX.Bírósági népi ülnök jelölése

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 X.Csák Zsolt Hosszúhetény, Bereki dűlő 37. hsz. alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem ügye

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XI.Friedrich Szabolcs Palotabozsok, Kossuth L. u. 5. hsz. alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlási ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 XII.Bejelentések, egyebek

 Hosszúhetény, 2019. március 20.               

                                                                        Tisztelettel:            

             Dr. Csörnyei László sk. 

            polgármester