Felhívás kitüntetési javaslatra

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

 Hosszúhetény állampolgárainak

Tisztelt Lakosság!

Kérem, hogy a 2018. október 23-i ünnepségen kiosztásra kerülő „Hosszúhetényért” Kitüntető Díj és Közszolgálatért Kitüntető Díj tekintetében az Ön által érdemesnek tartott személyre, vagy szervezetre javaslatot tenni szíveskedjék.

A javaslatait a Polgármesteri Hivatalba 2018. október 5-ig nyújthatja be.

Javaslatának megtételénél a község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról, valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének szabályozásáról szóló 11/1992.(V.28.) rendelet alábbi rendelkezéseit vegye figyelembe:

 „Hosszúhetényért” Kitüntető Díj:

A díj annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, helyi civil-társadalmi szervezetnek adható, aki a község társadalmi életében, irodalmi, művészeti, kulturális, közművelődési, közoktatási, egészségügyi, testnevelési és sport, területfejlesztési, településfejlesztési és tudományos kutatói munkásságában hosszabb, több éves alkotó, művészeti vagy egyéb közösségi tevékenységet folytatott.

a) A díjból évente 2 adható. 

b,)A díjjal nettó 50.000 Ft pénzjutalom, oklevél és bronzból öntött emlékplakett jár. 

c,)A kitüntető díj posztumusz is adható. A kitüntető díj a kitüntetett özvegye vagy közvetlen hozzátartozója részére kerül átadásra.

d,)A díj átadására miden évben az október 23-i ünnepségen kerül sor.

   Közszolgálatért  Kitüntető Díj :

A díj Hosszúhetény községben tevékenykedő  közalkalmazottak, köztisztviselők részére adományozható, akiket munkájukat tartósan magas színvonalon a település lakóinak megelégedésére végzik.

A díj adományozása előtt ki kell kérni a munkáltatók véleményét.

A díjban a község polgármestere is részesíthető.

a) A díjjal oklevél és kerámia emlékplakett jár.

b) A díj átadására október 23-a alkalmával kerül sor.

c) A kitüntető díj évente legfeljebb 3 fő részére állapítható meg.

A kitüntető díjak – Hosszúhetény Díszpolgára Címet kivéve – adományozására személyre           szóló javaslatot tehetnek:

–        a polgármester,

–        a képviselő-testület tagjai,

–        a bizottságok,

–        a jegyző,

–       a helyi civil és társadalmi szervezetek, egyesületek, állampolgárok.

   A kitüntető díjak adományozására a javaslatokat a polgármester részére írásban kell           benyújtani, érdemi indoklással alátámasztva.

Hosszúhetény, 2018. szeptember 14.

 

                                                      Tisztelettel, köszönettel:

 

                                                                                                      Dr. Csörnyei László sk.

                                                                                                                  polgármester