Felhívás közterület használatra

Tisztelt  Hosszúhetényiek!

 A helyi önkormányzat kötelező feladata  többek közt a közparkok és egyéb közterületek fenntartása és a zöldterületek kezelése, védelme.

A képviselő-testület élve a jogszabály adta lehetőséggel 2008-ban megalkotta a közterület használatról szóló helyi önkormányzati rendeletet.

Legutóbb  a képviselő-testület  2017. november 28-i ülésén módosításra került a rendelet.

A következőkben röviden a módosítás indokairól és az új szabályokról kívánok tájékoztatást adni.

 A képviselő-testület céljai:

  • a meglévő zöld területek védelme
  • a szűk utcákban a folyamatos ( rendszeres ) gépjármű tárolás megszűntetése a fennálló balesetveszély és a gépi hó eltakarítás akadályoztatása miatt.
  • az utcakép védelme, mivel a falusias környezetbe nem illeszthető be az utcán tárolt gépjárművek látványa.
  • az általános iskola környékén történő reggeli és délutáni gépjármű  parkolás korlátozása, mivel a nagyszámú személygépkocsi forgalomtorlódást okoz és a gyerekekre fokozott balesetveszélyt jelent.
  • a közterületeken lévő közművek védelme.

 A fenti célok elérése érdekében a képviselő-testület a helyi rendeletben  meghatározta azokat a közterületeket amelyeken a személy és  tehergépjármű tárolás nem  megengedett.

Mindez azt jelenti, hogy a település utcáiban csak kivételes esetben és külön engedéllyel tárolható személy vagy tehergépkocsi. Nem kell engedély ha a gépjármű az ingatlanhoz tartozó hídon vagy a tulajdonos költségén megépített szilárd burkolatú kocsi behajtón áll.

Egyéb  esetekben nem parkoltatható a gépjármű közterületen.

Előfordulhat viszont olyan eset is, amikor az ingatlan  műszaki adottságaiból kifolyólag a gépjárművet nem lehet elhelyezni saját ingatlanon.  Ez esetben  külön engedéllyel díjmentesen tárolható a gépjármű a  közterületen,  lehetőség szerint kímélve a füvesített területet.  A kérelmeket a jegyző  külön eljárás keretében vizsgálja meg és bírálja el.

A parkosított területeken  gépjármű tárolása tilos.

A korábbi szabályozással  megegyezően az üzemképtelen ( forgalomból kivont ) gépjárműveket továbbra sem szabad közterületen tartani.  Ezeket a járműveket a tulajdonos költségére elszállíttatja az önkormányzat.

Ugyancsak szabályozni kell azt, hogy a köztéri közművek ( pld. tűzcsap ) 5 méteres körzetében nem szabad gépjárművet tárolni.

 Az új szabályok érvényre juttatása több lépcsőben történik meg.

 Jelen felhívás közzétételét követően a mezőőr folyamatosan ellenőrzi a közterület használatot.  A köztéren tárolt személygépkocsira  egy,  a tulajdonosnak szóló felszólítást helyez el. Amennyiben a gépjármű tulajdonosa a felszólításnak nem tesz eleget, úgy a jegyző alaki határozattal kötelezi a gépjármű közterületről történő elszállítására, illetve a  saját ingatlanon való elhelyezésére.

A jegyzői határozatban foglaltak önkéntes  teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtás foganatosítását az állami adó-és vámhatóság ( NAV. ) végzi.

Bízom benne, hogy a lakosság nagytöbbsége egyetért a képviselő-testület céljaival és  közterületeink  a jövőben rendezettebbé  válnak.

 Hosszúhetény,  2018. 01. 25.

                                                                              

                                                                                            Tisztelettel:

                                                                                                                 dr. Orbán  László sk

                                                                                                                           jegyző