Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testület testületi ülése

 

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 testületi ülését FEBRUÁR 13-ÁN (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe  összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 

2. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei

Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 

    3. Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

 

      4. Tóth Béla és neje – Fő u. 143. – önkormányzati bérlakás ügye

Előadó:    dr. Csörnyei László polgármester

 

   5. Belterületbe vonási kérelmek

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

      6. Az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

      7. Zárt ülés – Kitüntetési javaslatok megvitatása

Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

 

      8. Bejelentések, egyebek

 

 

Hosszúhetény, 2017.02.08.                                                   

                                                                              Tisztelettel:                        Dr. Csörnyei László sk. 

                                                                                                                                            polgármester