Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülése

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
testületi ülését június 26-án (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA
a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe
összehívom.

 

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

 

1. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 

2. A települési rendezési terv és HÉSZ módosítására benyújtott kérelmek megvitatása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester,  Strung Nándor bizottsági elnök

 

3.   A Csorba Győző könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója

Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 

4. Neukirchner Andrásné Hosszúhetény, Béke u. 35. hsz. alatti lakos belterületbe vonási kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

5. A közterület-használatról szóló 6/2008 (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

6. Tájékoztató a helyi gyalogátkelőhely létesítése céljából végzett gyalogos és gépjármű forgalomszámlálás eredményéről, valamint a további feladatok meghatározása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

7. Tájékoztató a Hosszúhetény, Fő u. 5. hsz. alatti bérlakás bérlőinek elhelyezéséről

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

8. Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

9. Csanádi Gábor Hosszúhetény, Fő u. 38. hsz. alatti lakos ingatlan vásárlási ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

10. Keszler Péter Pécsvárad, Munkácsy M. u. 9. hsz. alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlási kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

11. Bejelentések, egyebek

 

Hosszúhetény, 2017. június 21.             

                                                     Tisztelettel:                                    Dr. Csörnyei László sk.                            

                                                                                                                           polgármester