Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülése

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló

2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

testületi ülését szeptember 11-én (HÉTFŐ) du. 1700 órára a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe összehívom.

 

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 

     2. Pályázati ügyek

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

    3. Beszámoló a helyi önkormányzat és intézményei évi  költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

  4. Hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 

5. Tájékoztató a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester

Előadó : Pál Attila Nkft. ügyvezető

 

6. DRV Zrt. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 

7. Ács József Hosszúhetény, Iskola u. 9. hsz. alatti lakos útépítési ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

8. Mihályi Zoltán Hosszúhetény, Morolo u. 20/A hsz. alatti lakos jelzálogjog törlési kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

9. Szabó Sándor Hosszúhetény, Hegyelő u. 10. hsz. alatti lakos tűzcsap kiépítési ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

10. Csanádi Gábor Hosszúhetény, Fő u. 38. hsz. alatti lakos lakásvásárlási ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

11. Javaslatok a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 5/2001. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 

12. Bejelentések, egyebek

 

Hosszúhetény, 2017. szeptember 06.            

                                                                               Tisztelettel:                                 Dr. Csörnyei László sk.                            

                                                                                                                                                polgármester