Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülése

 

 

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 testületi ülését

2017 MÁRCIUS 27-ÉN (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

 

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 

2. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei

Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 

3. Pályázati ügyek

Előadó:        dr. Csörnyei László polgármester

 

4. Hosszúhetény mozi épületének szakértői véleménye és felmérési terve

Előadó:        dr. Csörnyei László polgármester

 

5. DRV Zrt. ügyek

Előadó:        dr. Csörnyei László polgármester

 

6. Vízkárelhárítási terv jóváhagyása

Előadó:        dr. Csörnyei László polgármester

 

7. Tóth Béla – Fő u. 143. – önkormányzati bérlakás ügye

Előadó:        dr. Csörnyei László polgármester

 

8. Belterületbe vonási ügyek

Előadó:        dr. Csörnyei László polgármester

 

9. Beszámoló a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról,

a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

10. A helyi önkormányzat 2017. évi Támogatási Alapjára benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

11. Beszámoló tanyagondnoki szolgálat működéséről, a tanyagondnok 2016. évi tevékenységéről

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

12. Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelme

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

13. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

14. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a helyi településképi rendelet elkészítésére vonatkozó kötelező önkormányzati feladatokról

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

15. Javaslatok a ROM-TOP pályázat lezárására, valamint a Hosszúhetény, Hármashegy u. 1. hsz. alatti roma szegregáció megszüntetésére

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

16. Tájékoztató helyi gyalogátkelőhely létesítésének feltételeiről

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

17. Beszámoló a 2016. évi helyi támogatási alap elszámolásának tapasztalatairól

Előadó:     Papp János Közoktatási, Kulturális és Sport és Szociális Bizottság elnök

 

18. évi Közművelődési beszámoló

Előadó:   Papp János Nemes János Művelődési Központ intézményvezető

 

19. Balázs László temetőgondnok közérdekű javaslata a temető üzemeltetésével kapcsolatban

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

20. Hársas utcai lakók útfelújítási kérelme

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

21. Gyalogút Alapítvány fasor telepítési ügye

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 

 

22. Bejelentések, egyebek

 

Hosszúhetény, 2017.03.22.                                                   

 

                                                                                         Tisztelettel: 

                                                                                                                                 Dr. Csörnyei László sk. 

                                                                                                                                           polgármester