Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2017.október 30-án (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

1.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

2. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei

Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

3. Beszámoló Zengő óvoda és Konyha 2016-2017 nevelési évéről

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

4. A Pécsi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezése

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

5.Az iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

6.A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének felülvizsgálata

Előadó: dr. Orbán László jegyző

7.A községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 5/2001 (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

8.A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 9. Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjainak meghatározása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

10.A közterület-használatról szóló 6/2008 (VII.07.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

11.A Hosszúhetény, Fő u. 86. hsz. alatti lakóingatlan helyi védettségének megszűntetése

Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 8/2001 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 12.Lovas Tibor és Lovas Tiborné Hosszúhetény, Ormándi u. 49/A hsz. alatti lakosok kártérítési ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 13.Horváth Katalin Hosszúhetény, Téglaház 1. hsz. alatti lakos önkormányzati kölcsön ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

14.Bejelentések, egyebek

 Hosszúhetény, 2017. október 25.           

                                                           Tisztelettel:             

                                                                                                                                              Dr. Csörnyei László sk.             

                                                                                                                                                      polgármester