Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

Hosszúhetény Község Polgármesterétől


M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2017. DECEMBER 11-ÉN (HÉTFŐ) DU. 1600 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

 Napirendi javaslat:

1.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

2.Pálvölgyi Ágnes Pécs, Halász utca 3. hsz. alatti lakos ingatlan belterületbe vonási kérelmi ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 3. Karmanóczki Imre Hosszúhetény, Ormándi u. 68. hsz alatti lakos és társai útépítési kérelmi

ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 4. A helyi önkormányzati rendeletek módosítása az elektronikus ügyintézés biztosításához

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 5. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 6. A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

7.Bejelentések, egyebek

Hosszúhetény, 2017. december 6.


                                                           Tisztelettel:            

                                                                                                Dr. Csörnyei László sk.          

                                                                                                       polgármester