„Hosszúhetényért” Kitüntető Díj és Közszolgálatért Kitüntető Díj – Javaslatkérés

 
Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

Hosszúhetény állampolgárainak

                 Tisztelt Lakosság!

 

Kérem, hogy a 2017. október 23-i ünnepségen kiosztásra kerülő

„Hosszúhetényért” Kitüntető Díj és Közszolgálatért Kitüntető Díj tekintetében az Ön által érdemesnek tartott személyre,

vagy szervezetre javaslatot tenni szíveskedjék.

A javaslatait a Polgármesteri Hivatalba 2017. szeptember 14-ig nyújthatja be.

 

Javaslatának megtételénél a község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról,
valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének
szabályozásáról szóló 11/1992.(V.28.) rendelet alábbi rendelkezéseit vegye figyelembe:

 

„Hosszúhetényért” Kitüntető Díj:

A díj annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, helyi civil-társadalmi szervezetnek adható, aki a község társadalmi életében, irodalmi, művészeti, kulturális, közművelődési, közoktatási, egészségügyi, testnevelési és sport, területfejlesztési, településfejlesztési és tudományos kutatói munkásságában hosszabb, több éves alkotó, művészeti vagy egyéb közösségi tevékenységet folytatott.

  1. a) A díjból évente 2 adható.
  2. A díjjal nettó 000 Ft pénzjutalom, oklevél és bronzból öntött emlékplakett jár.
  3. A kitüntető díj posztumusz is adható. A kitüntető díj a kitüntetett özvegye vagy közvetlen hozzátartozója részére kerül átadásra.
  4. A díj átadására miden évben az október 23-i ünnepségen kerül sor.

 

          Közszolgálatért  Kitüntető Díj :

A díj Hosszúhetény községben tevékenykedő  közalkalmazottak, köztisztviselők részére adományozható, akiket munkájukat tartósan magas színvonalon a település lakóinak megelégedésére végzik.

A díj adományozása előtt ki kell kérni a munkáltatók véleményét.

A díjban a község polgármestere is részesíthető.

  1. a) A díjjal oklevél és kerámia emlékplakett jár.
  2. b) A díj átadására október 23-a alkalmával kerül sor.
  3. c) A kitüntető díj évente legfeljebb 3 fő részére állapítható meg.

 

A kitüntető díjak – Hosszúhetény Díszpolgára Címet kivéve – adományozására személyre   szóló javaslatot tehetnek:

–        a polgármester,

–        a képviselő-testület tagjai,

–        a bizottságok,

–        a jegyző,

–       a helyi civil és társadalmi szervezetek, egyesületek, állampolgárok.

          A kitüntető díjak adományozására a javaslatokat a polgármester részére írásban kell    benyújtani, érdemi indoklással alátámasztva.

 

 

Hosszúhetény, 2017. szeptember 07.

 

 

                                                      Tisztelettel, köszönettel:                                Dr. Csörnyei László sk.

                                                                                                                                          polgármester