Hatályos rendeletek listája

 

Rendelet száma Rendelet tárgya Egységes szerkezet Utolsó módosító rendelet
5/1991.(VI.11). A helyi építményadókról

 

x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.)
6/1991.(VI.11.) A helyi telekadókról

 

x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.)
11/1992.(V.28.) A község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról, valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének szabályozásáról

 

x 15/2013.(X.28.)
13/1996.(XII.23.)
7/1998.(VI.29.)

 

A közművesítési hozzájárulásról x 11/2007.(VII.16.)
8/1998.(VII.01.)

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról x 23/2013.(XII.23.) 16/2017 (XII.18.)
10/1999.(XII.01.)

 

A helyi idegenforgalmi adóról x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.)
11/1999.(XII.01.)

 

A helyi iparűzési adóról x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.)
3/2000.(III.13.)

 

17/2017 (XII.18.)
5/2001.(V.31.)

 

A községi köztemetőről és a temetkezésről x  

7/2017 (XI.06.) 6/2018 (V.07.)

6/2001.(V.31.)

 

2/2015.(II.20.) hatályon kívül helyezve: 2019.04.03.
8/2001.(VI.25.)

 

Az épített és természeti környezet helyi védelméről x 9/2016.(XI.03.)

10/2017 (XI.06.)

20/2017 (XII.18.)

10/2001.(X.19.)

 

x 18/2006.(XII.15.)
12/2001.(X.19.)

 

A parlagfű irtásáról x 7/2012.(IV.23.)
14/2001.(XI.30.)

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális és egyéb juttatásokról
10/2002.(IX.02.)

 

x 7/2012.(IV.23.)
2/2003.(II.17.)

 

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a település szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről x 11/2016.(XI.04.)
6/2003.(V.05.)

 

x 9/2015.(XI.02.)
18/2003.(XII.01.)

 

x 7/2012.(IV.23.)
9/2004.(VII.15.)

 

A helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
5/2006.(III.13.)

 

A helyi hulladékgazdálkodási tervről
6/2008.(VII.07.)

 

 A közterület-használatról x 10/2016 (XI.03.)

5/2017 (VII.05.) 14/2017 (XII.8.)

18/2017 (XII18.) 3/2018 (II.20.) 5/2018 (V.07.)

12/2009.(XII.08.)

 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
5/2010.(VII.05.)

 

A helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól x 5/2013.(IV.05.)19/2017 (XII.18.)
5/2011.(III.31.)

 

X 7/2018 (V.07.) hatályon kívül helyezve 2018.05.15-től
3/2012.(III.26.)

 

6/2012.(IV.23.)

 

8/2012.(VI.18.)

 

A települési zajvédelmi szabályokról x 6/2016 (IX.12.)
12/2012.(IX.17.)

 

13/2013.(IX.16.)
17/2013.(XI.29.) A mezei őrszolgálat fenntartásáról és működtetéséről

 

5/2014.(IX.19.)
4/2014.(IX.22.) A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

 

6/2014.(XI.28.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

X 2/2018 (II.19.)
10/2014.(XII.22.) A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról

 

8/2017 (XI.06.)hatályon kívül helyezve 2017.11.15.
1/2015.(II.20.) A szociálisan rászoruló krízis helyzetbe került személyek önkormányzati támogatásáról

 

12/2015.(XII.21.) 21/2017 (XII.18.)
6/2015.(V.04.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

 4/2016. (V.4.)  2015 évi költségvetési zárszámadásról  x  hatályon kívül helyezve
 8/2016. (X.24.)  A helyi építési szabályzatról

 

 x  hatályos: 2016.11.01. 13/2017 (XII.06.) 8/2018 (VII.02.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Egységes szerkezet Utolsó módosító
rendelet
 13/2016 (XI.30.)  Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2017. évi mértékéről és a térítés módjáról

 

 hatályos : 2017.01.01-től 2017.12.31-ig

hatályon kívül helyezve

 1/2017 (II.20.)  2017 évi költségvetés rendelet

mellékletek

 X  4/2017 (IV.24)

6/2017 (IX.15.) 11/2017 (XII.8.)

hatályon kívül helyezve

 2/2017 (II.20.)  Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
 3/2017 ( IV.24)  2016 évi költségvetés zárszámadásról  X  hatályon kívül helyezve 2018.05.07.
 4/2017 (IV:24.)  4_2017 költségvetés mód
 5/2017 (VII.05.)  5 2017 VII 5 rendelet mód
 6/2017 (IX.15.)  6_2017_IX_11 rendelet mód
 7/2017 (XI.06.)  7_2017 XI 06 módosító rendelet
 8/2017 (XI.06.) A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló

 

 X  hatályos 2017.11.15-től

22/2017 (XII.18.) 12/2018 (XI.05.)

 9/2017 (XI.06.)  Az általános iskolai, óvoda ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjainak 2018. évi mértékéről és térítési módjáról

 

 X  hatályos 2018.01.01-től
 10/2017 (XI.06.)  10_2017 XI 06 módosító rendelet
 12/2017 (XII.11.) A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló  X  Hatályon kívül helyezve 2018.07.15
 23/2017 (XII.18.)  X  hatályos 2017.12.19-től
 24/2017 (XII.18.) A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló  X  hatályos 2018.01.01-től hatályon kívül helyezve 2018.07.15-től
 1/2018 (II.20)  1_2018 költségvetés egységes szerkezetben  X  hatályos 2018. II.20-tól hatályon kívül helyezve 2018.12.31.
 4/2018 (V.07.) 2017. évi költségvetési zárszámadásról  hatályon kívül helyezve: 2019.V.07.)
 7/2018 (V.07.) lA hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés szabályairól és díjairól  X  hatályos 2018.05.15-től
 8/2018 (VII.02.)  Településkép védelmi rendelet X  hatályos 2018.07.15-től
 9/2018 (IX.17.)  Költségvetés módosítása
 10/2018 (IX.14.)  “Fiatalok a településen, fiatalok a településért” ösztöndíj támogatásról  X
 11/2018 (XI.06.) Hosszúhetény község helyi építészeti- műszaki tervtanácsának létrehozásáról, működési és eljárási szabályairól  X  hatályos 2019.01.01-től
 13/2018 (XI.06.) Az általános iskolai, óvoda ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2019. évi mértékéről és a térítési módjáról  X  hatályos 2019.01.01-től
 14/2018 (XII.03.) Költségvetés módosítása
 1/2019 (II.20.) 1_2019 költségvetés egységes szerkezetben  X  hatályos 2019.II.20-tól módosítva: 4_2019
 2/2019 (IV.02.)  Az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól, intézményeiről és a közművelődés támogatásáról  X  hatályos 2019.IV.03-tól
 3/2019 (V.07.)  2018 évi költségvetés zárszámadás  hatályos: 2019.V.07.