Hatályos rendeletek listája

 

Rendelet száma Rendelet tárgya Egységes szerkezet Utolsó módosító rendelet
5/1991.(VI.11).  A helyi építményadókról

 

x 8/2015.(IX.21.)
6/1991.(VI.11.) A helyi telekadókról

 

x 8/2015.(IX.21.)
11/1992.(V.28.) A község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról, valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének szabályozásáról

 

x 15/2013.(X.28.)
13/1996.(XII.23.)
7/1998.(VI.29.)

 

A közművesítési hozzájárulásról x 11/2007.(VII.16.)
8/1998.(VII.01.)

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról x 23/2013.(XII.23.)
10/1999.(XII.01.)

 

A helyi idegenforgalmi adóról x 8/2015.(IX.21.)
11/1999.(XII.01.)

 

A helyi iparűzési adóról x 8/2015.(IX.21.)
3/2000.(III.13.)

 

5/2001.(V.31.)

 

A községi köztemetőről és a temetkezésről x 7/2012.(IV.23.)
6/2001.(V.31.)

 

2/2015.(II.20.)
8/2001.(VI.25.)

 

Az épített és természeti környezet helyi védelméről x 9/2016.(XI.03.)
10/2001.(X.19.)

 

x 18/2006.(XII.15.)
12/2001.(X.19.)

 

A parlagfű irtásáról x 7/2012.(IV.23.)
14/2001.(XI.30.)

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális és egyéb juttatásokról
10/2002.(IX.02.)

 

x 7/2012.(IV.23.)
2/2003.(II.17.)

 

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a település szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről x 11/2016.(XI.04.)
6/2003.(V.05.)

 

x 9/2015.(XI.02.)
18/2003.(XII.01.)

 

x 7/2012.(IV.23.)
9/2004.(VII.15.)

 

A helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
5/2006.(III.13.)

 

A helyi hulladékgazdálkodási tervről
6/2008.(VII.07.)

 

A közterület-használatról x 10/2016 (XI.03.)
12/2009.(XII.08.)

 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
5/2010.(VII.05.)

 

A helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól x 5/2013.(IV.05.)
5/2011.(III.31.)

 

3/2012.(III.26.)

 

6/2012.(IV.23.)

 

8/2012.(VI.18.)

 

A települési zajvédelmi szabályokról x 6/2016 (IX.12.)
12/2012.(IX.17.)

 

13/2013.(IX.16.)
17/2013.(XI.29.) A mezei őrszolgálat fenntartásáról és működtetéséről

 

5/2014.(IX.19.)
4/2014.(IX.22.) A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

 

6/2014.(XI.28.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

10/2014.(XII.22.) A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról

 

13/2015.(XII.21.)
1/2015.(II.20.) A szociálisan rászoruló krízis helyzetbe került személyek önkormányzati támogatásáról

 

12/2015.(XII.21.)
6/2015.(V.04.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

 4/2016. (V.4.)  2015 évi költségvetési zárszámadásról  x
 8/2016. (X.24.)  A helyi építési szabályzatról

 

 x  hatályos: 2016.11.01.
Rendelet száma Rendelet tárgya Egységes szerkezet Utolsó módosító
rendelet
 13/2016 (XI.30.)  Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2017. évi mértékéről és a térítés módjáról

 

 hatályos : 2017.01.01-től
 1/2017 (II.20.)  2017 évi költségvetésről

mellekletek

 X  4/2017 (IV.24)
 2/2017 (II.20.)  Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
 3/2017 ( IV.24)  2016 évi költségvetés zárszámadásról  X
 4/2017 (IV:24.)  4_2017 költségvetés mód