Javaslatkérés: „Településért” Kitüntető Díj

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

Hosszúhetény Lakosságának

 

Tisztelt Lakosság!

 

Kérem, hogy a 2017. március 15-i ünnepségen kiosztásra kerülő

„Településért” Kitüntető Díj tekintetében az Ön által érdemesnek tartott személyre,

vagy szervezetre javaslatot tenni szíveskedjék.

A javaslatait a Polgármesteri Hivatalba 2017. február 06-án 12.00 óráig nyújthatja be.

A később beérkezett javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 

Javaslatának megtételénél a község címerének, zászlajának,

lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról, valamint a helyi kitüntetések alapításáról,

adományozási és használati rendjének szabályozásáról szóló 11/1992.(V.28.) rendelet alábbi rendelkezéseit vegye figyelembe:

 

 „Településért” Kitüntető Díj:

A díj annak adható, aki tevékenységével kivívta környezetének elismerését, lakóhelyének jó hírnevet szerzett a közélet,

tudomány, művészet, sport területén végzett egy-egy kiemelkedő teljesítményével.

A.)   A díj művészi kivitelű keretezett oklevél, amelyen szerepel a díj odaítélésének rövid indoklása.

Az oklevélhez kerámia emlékplakett jár. Az emlékplaketten Hosszúhetény címere látható, körbefonva a „Településért Kitüntető Díj” szöveggel.

B.)    A díj odaítéléséről a helyi közösségek javaslatainak kikérése után a képviselő-testület dönt,
és a polgármester adja át a március 15-i ünnepségen.

C.)  A díjban évente 3 állampolgár részesíthető.

 

A kitüntető díjak – Hosszúhetény Díszpolgára Címet kivéve – adományozására személyre szóló javaslatot tehetnek:

                                                                                  –        a polgármester,

–        a képviselő-testület tagjai,

–        a bizottságok,

–        a jegyző,

–       a helyi civil és társadalmi szervezetek, egyesületek, állampolgárok.

 

A kitüntető díjak adományozására a javaslatokat a polgármester részére írásban kell benyújtani, érdemi indoklással alátámasztva.

 

 

Hosszúhetény, 2017. január 26.

 

 

 

                                                      Tisztelettel, köszönettel:                                                               Csörnyei László sk.

                                                                                                                                                                                polgármester