Képviselő-testületi ülés meghívó

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 

  1. február 12-én (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

  1. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

             Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 2.       Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei

             Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 3.   Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének elfogadása

             Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 4. Szervezeti Működési Szabályzat módosítása

             Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 5. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről, a tanyagondnok 2017. évi tevékenységéről

             Előadó:     Czentner György tanyagondnok

             Előterjesztő:dr. Orbán László jegyző

 6.    Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről

              Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 7.  A helyi idegenforgalmi adóról szóló 10/1999 (XII.01) önkormányzati rendelet módosítása

             Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 8.  Nevelési oktatásban kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok véleményezése

              Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 9.   Csókakő utcai lakosok útépítési és csapadékvíz elvezetési kérelme

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 10.  Kisföldi Tamás – Ormándi u. 39. sz. alatti lakos – patakmeder helyreállítási kérelme

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 11. Czéh-Tót Imre –Pécs Bárány u. 2. sz. alatti lakos -kérelme

             Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 12. Beszámoló Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről

             Előadó:     Pál Attila Nkft. ügyvezető

 13. A helyi önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

              Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 14.  Zárt ülés – Kitüntetési javaslatok megvitatása

              Előadó:  dr. Csörnyei László polgármester

 15.  Zárt ülés – A helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

              Előadó:     dr. Orbán László jegyző Helyi Választási Irodavezető

16.  Bejelentések, egyebek

                                                            Tisztelettel:            

                                                                                                                                              Dr. Csörnyei László sk.       

                                                                                                                                                    polgármester