Kitüntetési javaslat kérése

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

Hosszúhetény Lakosságának

 

Tisztelt Lakosság!

Kérem, hogy a 2019. március 15-i ünnepségen kiosztásra kerülő „Településért” Kitüntető Díj tekintetében az Ön által érdemesnek tartott személyre, vagy szervezetre javaslatot tenni szíveskedjék.

A javaslatait a Polgármesteri Hivatalba 2019. február 01-én 12.00 óráig nyújthatja be. A később beérkezett javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Javaslatának megtételénél a község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról, valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének szabályozásáról szóló 11/1992.(V.28.) rendelet alábbi rendelkezéseit vegye figyelembe:

 „Településért” Kitüntető Díj:

A díj annak adható, aki tevékenységével kivívta környezetének elismerését, lakóhelyének jó hírnevet szerzett a közélet, tudomány, művészet, sport területén végzett egy-egy kiemelkedő teljesítményével.

a, A díj művészi kivitelű keretezett oklevél, amelyen szerepel a díj odaítélésének rövid indoklása.
    Az oklevélhez kerámia emlékplakett jár. Az emlékplaketten Hosszúhetény címere látható, körbefonva a „Településért Kitüntető Díj” szöveggel.
b, A díj odaítéléséről a helyi közösségek javaslatainak kikérése után a képviselő-testület dönt, és a polgármester adja át a március 15-i ünnepségen.
c, A díjban évente 3 állampolgár részesíthető.

A kitüntető díjak – Hosszúhetény Díszpolgára Címet kivéve – adományozására személyre szóló javaslatot tehetnek:

          –        a polgármester,
          –        a képviselő-testület tagjai,
          –        a bizottságok,
          –        a jegyző,
          –       a helyi civil és társadalmi szervezetek, egyesületek, állampolgárok.

 A kitüntető díjak adományozására a javaslatokat a polgármester részére írásban kell benyújtani, érdemi indoklással alátámasztva.

Hosszúhetény, 2019. január 21.

 

                                                      Tisztelettel, köszönettel:

dr. Csörnyei László sk.

                                                                                                                                 polgármester