Közérdekű tájékoztató

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

 

 •  Településünkön a hulladékszállítást továbbra is a DÉL-KOM Kft. végzi. Az egyedülállók, valamint az üresen álló lakóingatlanok tulajdonosai díjkedvezményt kérhetnek. Ehhez a települési jegyző által kiállított hatósági bizonyítványra van szükség. Az okirat érvényességi ideje 1 év. Aki a hulladékszállítási díjkedvezményt ez évben is igénybe kívánja venni, mielőbb kérje a hatósági bizonyítvány kiállítását.
 •  LOMTALANÍTÁS: 2019. ÁPRILIS 24-25. ( SZERDA-CSÜTÖRTÖK) A tavaszi lomtalanítás a húsvéti ünnepek utáni hétre esik. Sajnos a szolgáltató nem tudott eleget tenni azon kérelmünknek, hogy az ünnepekre való tekintettel más időpontban legyen a lomtalanítás. Ezért a lakosság megértésében és jóérzésében bízva azzal a kéréssel fordulunk mindenkihez, hogy lehetőség szerint a háztartási lomot NE RAKJÁK KI a közterületre a húsvéti ünnepek előtt.

          AZ ŐSZI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA: 2019. SZEPTEMBER 25-26.

          A lomtalanítás során veszélyes hulladék nem kerül elszállításra. Ezért kérünk mindenkit, hogy  autógumit, televízió készüléket, hűtőgépet, festéket,    

                    vegyszert, építési törmeléket NE HELYEZZEN EL a háztartási lom közé.

          Az idei évben     szeretnénk megszervezni a használt autógumik begyűjtését. Ez természetesen elsősorban a szolgáltatón múlik. Amennyiben sikerül 

                  megállapodnunk, úgy a gyűjtés időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatjuk.

 •  SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSE: Továbbra is minden hónap HARMADIK CSÜTÖRTÖKI NAPJA, azaz: 2019. március 21., április 18. május 16. június 20. július 18., augusztus 15. szeptember 19. október 17. november 21. december 19.
 • ZÖLDJÁRAT: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is kéthetente SZERDAI NAPOKON szállítja el a szolgáltató a zöldhulladékot. Első alkalommal: 2019. április 3-án. A további szállítási napok: április 17. május 1. május 15. május 29. június 12. június 26. július 10. július 24. augusztus 21., szeptember 4. szeptember 18. október 2. október 16. október 30. november 27. A szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges, hogy november hónapban is két alkalommal kerül elszállításra a zöldhulladék. Erről külön fogjuk a lakosságot kiértesíteni. A szolgáltató kérése továbbra is az, hogy a zöldhulladékot kisebb kötegekbe helyezzék el és az ágak ne haladják meg   a  2   méter  hosszúságot. Ennél nagyobb ágak ugyanis nem férnek be a szállítójárműbe.   A kommunális hulladék minden héten szerdán és csütörtökön kerül elszállításra.
 •  KERTI HULLADÉK ÉS NYESEDÉK ÉGETÉSE: 2019. március 1 – április 30. valamint 2019. október 1- november 30. Hétfőn, pénteken és szombaton  00-18.00 óra közötti időszakban. Más időpontokban az égetés NEM MEGENGEDETT.  
 • KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT: A közterületek rendjének fenntartása, a közlekedésbiztonság növelése érdekében továbbra sem megengedett a gépjárművek köztéri tárolása (parkoltatása). Amennyiben a gépjármű tulajdonosa bizonyíthatóan nem tudja a gépjárművét saját ingatlanán elhelyezni, úgy engedéllyel tarthatja a közterületen. A tárolási engedély 1 évig érvényes. Nem megengedett viszont a zöldterületeken, parkosított területeken való gépjármű tárolás. A közterület-használatot folyamatosan ellenőrizzük a jövőben is.
 •  A lakóházak előtti járdaszakasz, zöldterület vízelvezető árok tisztán tartása az ingatlan tulajdonos kötelezettsége. Amennyiben a tulajdonos kora, megromlott egészségi állapota miatt e kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy kérje a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. segítségét.
 •  Az útépítéssel kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, hogy a szilárd burkolatú (aszfalt, beton, itatott makadám) út megépítése esetén az érintett ingatlanok tulajdonosai 50.000 Ft útépítési hozzájárulást kötelesek fizetni. A hozzájárulás egy összegben vagy legfeljebb -12- havi részletben fizethető meg.
 •  A 3. számú szavazókör szavazóhelyiségének új címe Hosszúhetény, Fő u. 5. A korábbi szavazóhelyiség bérlésének lehetősége megszűnt, ezért került kijelölésre a fenti címen található önkormányzati ingatlan.
 •  A községi szennyvíz-telep technológiai korszerűsítése megkezdődött. A beruházással egy a jelenleginél jobb hatásfokú szennyvíztisztító berendezés fog a jövőben üzemelni. A tisztítómű működését zavarja, illetve a szennyvíz tisztítás hatásfokát nagyban rontja a háztartásokból bekerülő ételmaradék, konyhai zsiradék, illetve olaj. Minderre való tekintettel kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint mellőzze a fenti anyagok szennyvízcsatornában való bejuttatását.
 •  Szigorodtak az ebtartás szabályai is. A kutyának megfelelő nagyságú területet kell biztosítani, folyamatos láncon tartása tilos. Gondoskodni kell az eb tulajdonosának arról is, hogy naponta megfelelő minőségű élelmet és friss vizet kapjon az állat. Napi szinten köteles a tulajdonos a kutyáját sétáltatni. Itt hívom fel az eb tulajdonosok figyelmét arra, hogy fordítsanak fokozott figyelmet arra, hogy az állat lehetőség szerint felügyelet nélkül ne juthasson ki a közterületre.
 •  A helyi önkormányzat rendeletben szabályozta az ún. zajos tevékenységek folytatásának feltételeit. Zajjal járó építési, szerelési munkákat tárgyév április 1-október 15-i terjedő időszakban 6.00-20.00 óráig, szombati napon 7.00-20.00 óráig lehet folytatni. A fenti időszakon kívül 7.00- 19.00 óráig. Kerti munkákat (fűnyírás, gépi favágás, aprítás, gépi kaszálás tárgyév év április 1- október 15-ig 6.00-20.00 óráig, szombaton 7.00-20.00 óráig lehet végezni. Ezen időszakon kívül 7.00-19.00 óráig, illetve szombaton 8.00-18.00 óráig. Vasárnap és az ünnepnapok tilos zajjal járó tevékenység folytatása. A gyümölcsösökben, kertekben és szántóföldeken a betakarítási munkák, valamint a növényvédelmi tevékenység időkorlát nélkül folytatható.

 Hosszúhetény, 2019. március 01.

                                                                               dr. Orbán László sk.

                                                                                     jegyző