KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

Hosszúhetény Község Jegyzője
Hosszúhetény Fő u. 166.
Tel/fax: 490-814

 

KÖZÉRDEKŰ  TÁJÉKOZTATÓ

 

 • Az idei adókivetéseket folyamatosan kézbesítjük. Az elmúlt évben a helyi adókról szóló törvény módosult, így a helyi önkormányzati rendeletek is módosításra kerültek. Ennek következtében az adó mértéke az építmény és telekadó esetében emelkedik. Az idegenforgalmi és iparűzési adó mértékében nem történt változás.
 • A településen a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. továbbra is kéthetente szerdai napon összegyűjti a zöldhulladékot. Az idei első szállítás 2017. március 22-én (szerdán) lesz.  A szállítási napok a következők: április 5., április 19.,május 3. , május 17. május 31., június 14., június 28., július 12., július 26., augusztus 9., augusztus 23., szeptember 6., szeptember 20.,október 4., október 18., november 1., november 15., november 29. 
 • A tavaszi lomtalanítás 2017. április 26-27-én lesz. A lomtalanítás napja utcánként megegyezik a kommunális hulladék elszállításának napjával. (szerda vagy csütörtök) Kérünk mindenkit, hogy csak arra a napra tegye ki a lomot, amelyen a kommunális hulladékot szállítják el az utcájából. 
 • A szeletív hulladék szállítási időpontja sem változott. Minden hónap 3. csütörtökén szállítja el a szolgáltató a hulladékot. Sajnos a járat sűrítésére egyelőre nincs lehetőség. Amennyiben a gyűjtőedény idő előtt megtelelik a szelektív hulladékot átlátszó nylon zsákba gyűjthetik. A szállításkor a gyűjtő edény mellé kihelyezett zsákot is elviszik a mennyiségtől függetlenül.
 • A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet a közelmúltban módosításra került. Sajnos egyesek nem értették meg a módosítás lényegét és nemtetszésüknek adtak hangot több nyilvános fórumon. A képviselő-testület március 31-ig újra felülvizsgálja a jelenleg hatályos rendeletet és amennyiben szükséges ismét módosítja. A helyi szabályozás továbbra is több szempontot vesz figyelembe. Az elsődleges szempontok: a közlekedés biztonsága, a közterületek rendje, a zöldterületek védelme  valamint az esztétikus utcakép kialakítása.
 • A kerti nyesedék és hulladék égetése is szabályozott településünkön. A hatályos rendelet szerint „az avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani, illetve megsemmisíteni.” Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag március 1-április 30. és október 1-november 30. közötti időszakban engedélyezett a következők szerint: Hétfőn és pénteken: 10.00-17.00 óráig, szombaton: 10.00-15.00 óráig.  Más időpontokban az égetés tilos!   Itt jegyzem meg, hogy a helyi szabályozás már idejétmúltnak is tekinthető, ugyanis az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kategorikusan tiltja belterületen a hulladék és kerti nyesedék nyíltéri égetését. Mint klímabarát település nálunk is rövid időn belül meg kell tiltani az égetést.  A nyársalás és bográcsozás továbbra is engedélyezett. 
 • A „csend-rendeletünk” még csak néhány éve hatályos,de a benne foglaltak betartása mindenki számára kötelező. A legfontosabb szabály az, hogy „zajjal járó építési, szerelési munkákat tárgyév április 1-jétől október 15-ig terjedő időszakban 6.00-20.00 óra között lehet végezni. Szombati napon 7.00- 20.00 óráig.  A fenti időszakon kívül 7.00-19.00, illetve szombati napon 8.00-18.00 óra közötti időszakban.
  Kerti munkákat (fűnyírás, gépi favágás, aprítás, gépi kaszálás-rotálás) a tárgyév április 1-jétől október 15-ig terjedő időszakában hétfőtől-péntekig 6.00-20.00 óráig. Szombaton 7.00-19. óráig lehet végezni. A fenti időszakon kívül 7.00-19.00 óráig, illetve szombati napon 8.00-18.00 óra közötti időszakban.”  Vasárnap is ünnepnapokon valamennyi zajjal járó tevékenység folytatása t i l o s ! 
 • Az idei évben is meghirdetésre került a „Gondos gazda, takaros porta” település, illetve lakóház szépítő verseny. A szórólapok a közelmúltban kerültek kiküldésre. A nevezési határidő 2017. március 31. 
 • Néhány hét múlva vélhetően már meg kell kezdeni a fűnyírást. Azok az állampolgárok, akik korúk vagy megromlott egészségi állapotuk miatt nem tudják vállalni a lakóházuk előtti közterületeken a fűnyírást szíveskedjenek mindezt jelezni a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. felé. Elérhetősége: 06/72/ 490-814 112. mellék.
 • Az ebek illetve más haszonállat tartására ugyan nincs helyi rendeletünk, de az állattartás legalapvetőbb szabályait mindenki köteles betartani. A kutyák tavaszi párzási idő-szakában megszaporodnak az utcán a gazdátlanul kóborló ebek. Ezért felhívom a kutya tulajdonosok figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljenek az állataikra. A közterületen talált kutyák befogásra kerülnek és a komlói gyepmesteri telepre szállíttatjuk el.
 • Az üresen álló lakóházak tulajdonosai hulladékszállítási díjkedvezményt kérhetnek. Ehhez a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges. Az okirat egy évig érvényes.

 

Hosszúhetény,  2017. február 23.

Tisztelettel:                                               Orbán László                                                                                                         

                                                                             jegyző