Közlemény a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármester választáson jelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról

KÖZLEMÉNY

 Hosszúhetény Község Jegyzője – mint a  Helyi Választási Iroda vezetője- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  307/E §  (1 )  bekezdése alapján a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a

jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg.

  •  polgármester jelölt esetében a szükséges ajánlások száma:    84
  • egyéni listás jelölt esetében a szükséges   ajánlások száma:    28

 

A  19/2019. (VII. 29.)  IM. rendelet  20.§ (2 ) bekezdése alapján a jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-i adatai alapján kell megállapítani.

( A választási eljárásról szóló  2013. évi XXXVI. törvény 307/E § (2) bekezdés )

Ezen időpontban Hosszúhetény község választópolgárainak száma 2. 798  fő volt.

A 2013. évi XXXVI. törvény 307/E (3 ) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló módosított 2010. évi L. törvény 9.§ ( 1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselő-jelölt az akit, az adott választókerületi választópolgárok 1%-a jelöltnek ajánlott, a 2010. évi L. törvény 9.§ (3 ) bekezdés a) pontja szerint polgármester jelölt pedig az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

 Hosszúhetény, 2019. augusztus 8.

 dr. Orbán László sk.

                                                                                                                                        jegyző

                                                                                                                                    HVI vezető