Meghívó Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésére

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 alakuló ülését

 2019. OKTÓBER 28-ÁN (HÉTFŐ) DU. 1500 ÓRÁRA

a Hosszúhetényi Általános Iskola Aulájában

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás eredményéről

 Előadó:   dr. Müller Zsuzsanna Mária Helyi Választási Bizottság elnöke

II. A képviselő-testület tagjainak eskütétele

III. A polgármester eskütétele

IV. Alpolgármester(ek) megválasztása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

V. Alpolgármester(ek) eskütétele

VI. A polgármester illetményének megállapítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

VII. A bizottsági tagok megválasztása, eskütétele

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

VIII. A Szervezeti Működési Szabályzat felülvizsgálata

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 IX. Egyebek

 Hosszúhetény, 2019. október 22.            

                                                                      Tisztelettel:   

                                                                                 dr. Csörnyei László sk.

                                                                                          polgármester