Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2019. JÚNIUS 18-ÁN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 II. Pályázati ügyek

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 III. Helyi Rendezési terv és HÉSZ módosítását igénylő ügyek megtárgyalása

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 IV. Csorba Győző Könyvtár és Hosszúhetény Községi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 V. Hosszúhetény, Fő utca 10-72 hsz. alatti ingatlanok tulajdonosainak út kialakítási kérelem ügye

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 VI. A hosszúhetényi 888/2 hrsz-ú és a 890 hrsz-ú földingatlanok megvásárlása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VII. Zárt ülés – Nemes János Művelődési Központ igazgatójának vezetői megbízása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VIII. Bejelentések, egyebek

 Hosszúhetény, 2019. június 18.               

      

Tisztelettel:   

dr. Csörnyei László sk.

polgármester