Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

   2019. AUGUSZTUS 27-ÉN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

 

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

   Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 II. Beszámoló a helyi önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 III. DRV Zrt. 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 IV. A Hosszúhetény, Fő utca 10-72. hsz alatti lakók út kialakítási ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 V. Orsós György Hosszúhetény, Hármashegy u. 1/B hsz alatti lakos bérlakás felújítási kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VI. A Pécsvárad, Petőfi S. u. 19. hsz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VII. Schunk József Hosszúhetény, Széchenyi u. 2/a hsz alatti lakos 2328 hrsz ingatlan belterületbe vonási kérelem ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VIII. Zárt ülés – A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: dr. Orbán László jegyző, Helyi Választási Iroda vezető

 IX. Bejelentések, egyebek

 Hosszúhetény, 2019. augusztus 21.

                                                                                          Tisztelettel:   

 dr. Csörnyei László sk.

polgármester