Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 M E G H Í V Ó

 Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

testületi ülését

 2019. NOVEMBER 25-ÉN (HÉTFŐ) DU. 1600 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

 A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

 Napirendi javaslat:

I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

      Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

II. Beszámoló Hosszúhetény önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról

Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

III. Hosszúhetny Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosítása

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 IV. Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési és stratégia tervének jóváhagyása

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

V. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat 2019/2020 év

Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

VI. Hosszúhetény Kisújbánya 52. hsz. alatti ingatlan vásárlási ügye

Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

 VII. Települési főépítész megbízásának ügye

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

VIII. Bizottsági tag megválasztása, eskütétele

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

IX. Hosszúhetény Községi önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 X. Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjainak meghatározása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

XI. Hosszúhetény Község Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

XII. A helyi önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XIII. Zengőalja Térségi Fejlesztési Társulás megállapodás jóváhagyása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 XIV. Réfi Barbara és Vida Szabolcs Hosszúhetény, Kajdy köz 3. hsz. alatti lakosok önkormányzati út áthelyezési kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

XV. Duzsi Bernadett Hosszúhetény, Fő u. 88. hsz. alatti lakos helyi védettségű lakóingatlan felújítási kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 XVI. Tuboly Ádám Hosszúhetény, Iskola u. 52. hsz. alatti lakos helyi védelem alá helyezési kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 XVII. Egyebek, bejelentések

 Hosszúhetény, 2019. november  20.   

       

                                                                             Tisztelettel:

                                                                                                               Dr. Csörnyei László  sk.

                         polgármester