Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2018.  ÁPRILIS 23-ÁN (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

   Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei

Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

III. Pályázati ügyek

Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

IV. Beszámoló Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

V.Éves ellenőrzési jelentés Hosszúhetény Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségeinek teljesítéséről

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

VI. Hosszúhetény Községi Önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

VII. Beszámoló a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről.

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

VIII. 2017. évi Közművelődési beszámoló

Előadó:   Papp János Nemes János Művelődési Központ intézményvezető

IX. Vátyi Tamás – Béke u. 42/E – ingatlan belterületbe vonási kérelem ügye

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

X. Mihálovics János és felesége – Fő u. 99. és 101. – helyi védettségű ingatlanok támogatási kérelem ügye

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XI. Balog-Farkas Petra – Fő u. 5/1 hsz – ingatlan adásvétele

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XII. Csák Zsolt és Budai Sándor közút kialakítási kérelem ügye

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XIII. A közterület-használatról szóló 6/2008 (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XIV. A községi temetőről és a temetkezésről szóló 5/2001 (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XV. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés szabályairól és díjairól szóló 5/2011 (III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó:     dr. Orbán László jegyző

XVI. Bejelentések, egyebek

 Hosszúhetény, 2018. április 18.                                                                      Tisztelettel:            
                                                                                                                                     Dr. Csörnyei László sk.                               
                                                                                                                                        polgármester