Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2018.MÁJUS 29-ÉN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

II. Pályázati ügyek

Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

III. Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői álláspályázatának véleményezése

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 IV. Hosszúhetényi 012/2 hrsz ingatlan értékesítése

Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

 V.Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő:     dr. Csörnyei László polgármester

Előadó: Pál Attila ügyvezető

 VI. Heksch Balázs Hosszúhetény, Morolo utca 2/a hsz. alatti lakos közkút kezelési kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VII.Kovács István Hosszúhetény, Verseny u. 13. hsz. alatti lakos lakáscélú önkormányzati hitel és jelzálogjog ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VIII.Csóka Gábor Hosszúhetény, Iskola u. 90/4 hsz alatti lakos épület fennmaradási kérelem ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 IX.Bejelentések, egyebek

 

Hosszúhetény, 2018. május 23.           

                                                           

                                                                     Tisztelettel:            

                                                                                                    Dr. Csörnyei László sk. 

                                                                                                          polgármester