Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2018.JÚNIUS 25-ÉN (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

             Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei

             Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 III.  Pályázati ügyek

            Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

 IV. Hosszúhetény Község Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

            Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

 V. Csorba Győző könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása

           Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

 VI. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

           Előadó:     dr. Csörnyei László polgármester

 VII. Csák Zsolt és Budai Sándor közútkialakításával kapcsolatos kérelmi ügye

           Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 VIII. Bejelentések, egyebek

   

Hosszúhetény, 2018. június 20.           


                                                                    Tisztelettel:            

             Dr. Csörnyei László sk. 

            polgármester