Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2018.OKTÓBER 30-ÁN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

II. Pályázati ügyek

Előadódr. Csörnyei László polgármester

 III. Beszámoló Zengő Óvoda és Konyha 2017-2018 nevelési évéről

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

IV. Iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 V. „ Fiatalok a településen, fiatalok a településért” ösztöndíj pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző

Előadó: Papp János bizottsági elnök

 VI. Hosszúhetény község helyi építészeti-műszaki tervtanácsának létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása és véleményezése

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VII. A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

VIII. Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjainak meghatározása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 IX. Rankli Józsefné Hosszúhetény, Iskola u. 27. hsz alatti lakos védett ingatlan támogatási kérelem ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 X. Bejelentések, egyebek

 

Hosszúhetény, 2018. október 24.                  

 

                                                                       Tisztelettel:            

                                                                                      Dr. Csörnyei László sk. 

                                                                                              polgármester