Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 testületi ülését

 2019.FEBRUÁR 12-ÉN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

    Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 II. Pályázati ügyek – Modern Falu Program

     Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 III. Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadása

     Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 IV. Nevelési oktatásban kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok véleményezése

    Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 V. Lovas Tibor és Lovas Tiborné Hosszúhetény, Ormándi u. 49/A hsz. alatti lakosok kártérítési ügye

      Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 VI. Rákóczi Szövetség támogatási kérelem ügye

      Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 VII. Szabóné Kőrösi Gabriella Hosszúhetény, Máltető u. 5. hsz. alatti lakos jelzálogjog törlési kérelem ügye

      Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 VIII. Zárt ülés – Kitüntetési javaslatok megvitatása

      Előadó:  dr. Csörnyei László polgármester

 IX. Bejelentések, egyebek

 

Hosszúhetény, 2019. február 6.               

                                                                        Tisztelettel:            

                                                                                                Dr. Csörnyei László sk. 

                                                                                                             polgármester