Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését

 2019. ÁPRILIS 29-ÉN (HÉTFŐ) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

  Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei

Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 III. Pályázati ügyek

Előadó:       dr. Csörnyei László polgármester

 IV. Beszámoló Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

V. Éves ellenőrzési jelentés Hosszúhetény Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségeinek teljesítéséről

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 VI. A helyi önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 VII. Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 VIII. Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláspályázatának véleményezése

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

 IX.Gál Gábor Hosszúhetény, Fő utca 36. hsz. alatti lakos helyi védettség megszüntetési kérelem ügye

Előadő: dr. Orbán László jegyző

X. Javaslat helytörténeti emlékpontok kialakítására

Előadó: Papp János

Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző

 XI. Nemes János Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 XII. Beszámoló a mezőőr 2018. évi tevékenységéről

  Előadó:     dr. Orbán László jegyző

 XIII. Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolója

Előadó: Pál Attila ügyvezető

Előterjesztő:     dr. Csörnyei László polgármester

 XIV. Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi I. negyedéves pénzügyi beszámolója

Előadó: Pál Attila ügyvezető

Előterjesztő:     dr. Csörnyei László polgármester

 XV. Zárt ülés – A helyi szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Előadó:     dr. Orbán László jegyző Helyi Választási Irodavezető

XVI. Zárt ülés – Pályázat bíráló-véleményező ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: dr. Orbán László jegyző

XVII. Bejelentések, egyebek

 Hosszúhetény, 2019. április 24.               

                                                                       Tisztelettel:    dr. Csörnyei László sk. 

                                                                                                      polgármester