Meghívó képviselő-testületi ülésre

Hosszúhetény Község Polgármesterétől

 M E G H Í V Ó

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-a alapján Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  testületi ülését


2019.MÁJUS 28-ÁN (KEDD) DU. 1700 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe

összehívom.

A testületi ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várok.

Napirendi javaslat:

I.Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 Előadó:   dr. Csörnyei László polgármester

II. Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő:     dr. Csörnyei László polgármester

Előadó: Pál Attila ügyvezető

III. Országos Meteorológiai Szolgálat Hármashegy 1 -es számú radartorony magasítási ügye

Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

IV. Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napja” munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester

Előadó: dr. Orbán László jegyző

V. Zseni Gábor Hosszúhetény, Potorhegyi dűlő 6. hsz. alatti lakos H-1 védettségű kerítés felújítási támogatás kérelem ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

VI. Bíró István Hosszúhetény, Fő u. 106. hsz. alatti lakos lakásbérleti kérelme

Előadó: dr. Orbán László jegyző

VII. Hosszúhetény, 0162/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügye

Előadó: dr. Orbán László jegyző

 VIII. Bejelentések, egyebek

 Hosszúhetény, 2019. május 22.               

                  Tisztelettel:   

 dr.Csörnyei László sk.

polgármester