Pályázat felhívás Nemes János Művelődési Központ igazgatói álláshelyére

Hosszúhetény Községi Önkormányzat

                   a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemes János Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

       Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-2024.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7694 Hosszúhetény, Fő utca 154.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a közművelődési-kulturális tevékenységek szervezése,az intézmény szakmai irányítása, a település kulturális-közművelődési rendezvényeinek szervezése, kulturális-szórakoztató programok szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú közművelődési szakképezettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

•         közművelődési intézményben szerzett szakmai – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         A magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül a150/1992 (XI.20.)Korm.rendelet 6/G (1) bekezdése szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, amennyiben a pályázó nem rendelkezik vele. Amennyiben képzettséggel már rendelkezik, úgy az azt igazoló okiratot a pályázathoz be kell nyújtani.A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása során személyes adatait a pályáztató illetve a bíráló bizottság megismerheti.

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Orbán László jegyző nyújt, a 06-72-490-812-115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hosszúhetény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7694 Hosszúhetény, Fő utca 166. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1691/2019. , valamint a beosztás megnevezését: vezető közművelődési szakember (művelődési központ vezető).

•         Személyesen: dr. Orbán László jegyző, Baranya megye, 7694 Hosszúhetény, Fő utca 166. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 napon belül a Hosszúhetény Községi Önkormányzat képviselő-testülete dönt, a bíráló bizottság előzetes véleményének kikérését követően. Az igazgatói megbízást kizárólag a pályáztatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett személy kaphatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Hosszúhetény Község Önkormányzat honlapja – 2019. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hosszuheteny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.