Pályázati felhívás ösztöndíj támogatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Hosszúhetény Községi Önkormányata   pályázatot hirdet „ Fiatalok a településen, fiatalok a településért”   ösztöndíj támogatásra.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

Hosszúhetény községben élő  középiskolás tanulókra terjed ki, aki a település kulturális, közösségi és sport életében példamutató, aktív tevékenységet folytat és életvitelével, magatartásával példaképe lehet kortársainak és a nála fiatalabbaknak.


A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

 A pályázatok benyújtása folyamatos, legkésőbb 2019. szeptember 15.

A pályázati kérelmet postai úton vagy személyesen a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani  – 1 – példányban.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező személyi adatait, rövid életrajzát,
  • a közösségi, kulturális és sport tevékenységét, eddigi elért eredményeit,
  • a tevékenységgel kapcsolatos célkitűzéseit,
  • azoknak a személyeknek a megnevezését, akik segítik a jelentkező munkáját, véleményt alkotnak a jelentkező tevékenységéről, alátámasztják a kérelem jogosságát,
  • iskolai látogatási igazolás a 2019/2020 évre vonatkozóan

A 10/2018 (IX.14.) számú önkormányzati rendelet megtekinthető : 10_2018 _ IX_14 ösztöndíj támogatás

A kérelmekről a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

Hossszúhetény, 2019. 08. 06.

dr.Csörnyei László sk.

 polgármester