Tájékoztatás a körzeti megbízott fogadóórájáról

Szőke Ferenc r.zászlós, körzeti megbízott fogadóórája:

Minden hónap második szerdáján 15:00-16:00 óra közötti időben kerül megtartásra a

Pécs, Puskin tér 15. szám alatt lévő Gyárvárosi Rendőrőrsön.