Tájékoztatás óvodai beíratásról

Óvodai beiratkozás!

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. április 23 25.

7:30 – 15:30-ig óvodai beíratás lesz a Zengő Óvodában a 2018/2019-es tanévre.

 

  • Óvodaköteles az a gyermek, aki az adott év augusztus 31. napjáig ( augusztus 31.) a harmadik életévét betölti, így a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
  • A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelmet 2018.04.28-ig nyújthatja be a jegyzőnek.
  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét (2019. augusztus 31-ig) a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a felvételi körzetben található hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Szükséges iratok – a gyermek:

  • születési anyakönyvi kivonata
  • TAJ kártya
  • Lakcímkártya
  • Személyi igazolvány, ha van

 

Elérhetőség: 72/785-083 v. 30/447 4855

 

Czentner Györgyné sk.

óvodavezető