Tájékoztató a helyi nemzetiségi képviselők választásának szabályairól és eljárási határidőről

TÁJÉKOZTATÓ

          a helyi nemzetiségi képviselők választásának szabályairól és eljárási határidőiről

 A  Nemzeti Választási  Bizottság a 183/2019 számú határozatával a nemzetiségi képviselők választását 2019. október 13-ára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára – tűzte ki.

 Az NVB határozat 5. és 7. számú melléklete szerint  Hosszúhetényben a megválasztható német nemzetiségi képviselők száma:  5 fő

A  képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma:  8

 A megválasztható roma nemzetiségi képviselők száma: 3 fő 

A képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma:  5

A nemzetiségi képviselőkre ajánlást a jelölő szervezet tehet.

Az ajánlóívek legkorábban 2019. augusztus 24-én kerülhetnek átadásra az igénylő vagy  a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet  legkésőbb 2019. szeptember 9-én ( hétfőn) du. 16.00 óráig  kell  bejelenteni.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

A jelöltnek nyilvántartásba vételekor nyilatkoznia kell arról is, hogy:

  • a nemzetiség képviseletét vállalja
  • a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el.

 A nemzetiségi képviselő választáson kizárólag azok vehetnek részt akik szerepelnek az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében.  A központi névjegyzékbe való felvétel / regisztráció / legkésőbb  2019. szeptember 27-én 16.00 óráig kérhető a Helyi Választási Irodánál.

 A nemzetiségi képviselő választáson is igényelhető  mozgóurna.

A választópolgár a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton  legkésőbb  2019. október 9-én ( szerda) du. 16.00 óráig,  személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton  legkésőbb 2019. október 11-én ( pénteken) du. 16.00 óráig.

  1. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig.

Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 12.00 óráig.

A szavazás 2019. október 13-án  6. 00- 19.00 óráig tart. 

 Hosszúhetény,  2019. augusztus  10.

 dr.Orbán László sk.

    jegyző

                                                                                                                                     HVI vezető