Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szabályairól és eljárási határidőiről

TÁJÉKOZTATÓ

 

     a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szabályairól és

                                                    eljárási határidőiről

 

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására  2019. október 13-án kerül sor.

A választás 6.00-19.00 óráig tart.

A szavazókörök címe: 

01 számú: Hosszúhetény, Fő u. 173.

02 számú: Hosszúhetény, Fő u. 154.

03 számú: Hosszúhetény, Fő u. 5.

 Településünkön a megválasztható képviselők száma a 2010. évi L. törvény  4.§ (1) bek. c) pontja szerint  6 fő

Képviselőjelölt az akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.  A szükséges ajánlások száma:  28

Polgármesteri jelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a ajánl.   A szükséges  ajánlások száma:  84

A polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják. A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár  egy jelöltre szavazhat.

A helyi  önkormányzati képviselőket az ún. egyéni listás választási rendszerben választják meg.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták meg.  Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik  szerez mandátumot.

Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható.

Azt a választópolgárt aki 2019. augusztus 7-én szerepelt a szavazóköri névjegyzékben a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.   Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére küldik meg legkésőbb 2019. augusztus 23-ig.

 A helyhatósági választásokon is lehetőség nyílik az ún. átjelentkezésre.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és a tartózkodási helyének érvényessége  legalább 2019. október 13-ig tart.

 Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb  2019. október 9-én (szerda)  16.00 óráig  kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 Az átjelentkező választópolgár:

a)levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

  A választáson  mozgóurnát is igényelhet a választópolgár.  A kérelmet a helyi választási irodához

  •  levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
  • október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus  úton 2019. október 13-án  12.00 óráig.

 Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig.

 A választási iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár számára az általa  igényelt mennyiségű ajánlóívet.

 Az egyéni listás  és a polgármester jelöltet  legkésőbb 2019. szeptember 9-én  ( hétfőn) 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A Helyi  Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el.

 Hosszúhetény, 2019. augusztus 10.

 dr. Orbán László sk.

                                                                                                                                       jegyző

HVI vezető