Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetés időpontjáról

Tisztelt Szülő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitel szerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekvédelmi támogatásban részesülő 18 év alatti gyermekek részére ingyenesen biztosít.

TAVASZI szünet:             2019. április 18. (csütörtök)

  •                               2019. április 23. (kedd)

Amennyiben iskolás korú gyermeke részére nyilatkozattal igényelte a szünidei étkezést, a fenti napokon lehetősége van éthordóban levinni az ebédet, az ÓVODA konyháról (Hosszúhetény, Fő utca 173.).

Az étkezésről érdeklődni Kovács Gabriella élelmezésvezetőnél lehet a 06-30/447-3236-os telefonszámon.

Hosszúhetény, 2019. április 2.

                                                                                               Dr. Orbán László sk.

                                                                                                       jegyző