Választási tájékoztató

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2019.

  Tisztelt  Választópolgárok!

 A 2019. május 26-i Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A  szavazás  2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 – 19.00 óráig  tart.

A szavazóhelyiségek címe:

  1. számú szavazókör: Hosszúhetény, Fő u. 173. ( Óvoda)
  2. számú szavazókör: Hosszúhetény, Fő u. 154. ( Művelődési Ház)
  3. számú szavazókör: Hosszúhetény, Fő u. 5.

A szavazáshoz szükséges a személyazonosság és a személyi azonosító ( személyi szám),  vagy a lakcím igazolása.  Az igazolásra alkalmas okiratok:

  • érvényes személyazonosító igazolvány
  • régi típusú személyigazolvány
  • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
  • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
  • magyar hatóság által kiállított útlevelek
  • magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél

A szavazóhelyiségben csak az szavazhat aki, a választói névjegyzékben szerepel. Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem  szavazhat.

A mozgóurna iránti kérelmeket a Helyi Választási Irodához legkésőbb 2019. május 24-én ( pénteken) du. 16.00 óráig lehet benyújtani.  A választás napján is lehet igényelni a mozgóurnát legkésőbb 12.00 óráig.  A mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is el lehet juttatni a választási irodához, vagy a szavazatszámláló bizottsághoz.  A meghatalmazást két tanú előtt kell aláírni.

A kérelmet tényszerűen kell indokolni. ( indok lehet: betegség, mozgáskorlátozottság, egyéb súlyos fogyatékosság, fogva tartás )

A választópolgár a szavazáskor a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólap átvételét.  Abban az esetben ha választópolgár megtagadja a névjegyzék aláírását, úgy vissza kell utasítani, tehát nem szavazhat. Az írásképtelen választópolgár helyett- e tény feltüntetésével – az SZSZB két tagja írja alá a névjegyzéket.  A szavazólappal együtt boríték is átadásra kerül.  Kitöltés után a választópolgár a szavazólapot a borítékba helyezheti. A boríték használata  nem kötelező.

Az elrontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság kérésre  egy alkalommal  kicseréli.

A cserére csak a szavazólap urnába történő elhelyezése előtt van lehetőség.

Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.   Amennyiben a szavazólapon több listát jelöltek meg, úgy az érvénytelen.  Ugyancsak érvénytelen a szavazólap ha a választópolgár egyik listát sem jelölte meg. ( a szavazólap üres)

A szavazólapra  írt megjegyzés annak érvényességét nem befolyásolja.

Napközben  előfordulhat, hogy a szavazóhelyiségben a választópolgárok száma hirtelen megnövekedik, a szavazás folyamata lelassul. Ez esetben a szavazóktól   türelmet  és megértést kérünk. A bizottsági tagok egész napos munkát végeznek, ami komoly koncentrációt és kellő odafigyelést követel meg.

Türelmünkkel az ő munkájukat  segítjük.

Hosszúhetény, 2019. május 21.

                                                                                    dr. Orbán László sk.

                                                                                            jegyző

                                                                                        HVI vezető