Választási tájékoztató

Hosszúhetény Község
Jegyzője
Helyi Választási Iroda
Vezető
Hosszúhetény
Fő u. 166.
                                     Tisztelt Választópolgárok!
 
A  3/2018. ( I. 11.) IM rendelet  9.§ (1) bek. c) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban rövid tájékoztatást adok a 2018. április 8-i országgyűlési képviselő-választás helyéről és a szavazás módjáról.
A választópolgárok  szavazataikat  az alábbi szavazókörökben adhatják le:
1.sz.  szavazókör:  Hosszúhetény,  Fő u. 173. hsz. Óvoda épülete
          Itt szavazhatnak a hosszúhetényi lakosokon kívül azok is,  akik nem rendelkeznek hosszúhetényi lakcímmel, valamint, azok akik az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékén szerepelnek.  Az átjelentkezett állampolgár zöld színű borítékot kap kézhez, amelybe a szavazólapot kell elhelyezni. Fontos, hogy a borítékot leragasztva  kell az urnába  helyezni.  Ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.
  1. sz. szavazókör: Hosszúhetény, Fő u. 154. Művelődési Ház  I. emelet
  1. sz. szavazókör: Hosszúhetény, Szent Borbála u. 1/A hsz. ( volt Lila Vendéglő )
A szavazás reggel 6.00 órakor kezdődik és este 19.00 óráig tart.  A szavazáshoz a választópolgár  személyi azonosságát ellenőrizni kell. A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, magyar hatóság  által  kiállított vezetői engedély, illetve magyar hatóság által kiállított útlevél. Ezenkívül a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány is megfelelő.
Érvényesen szavazni egy egyéni jelöltre és egy pártlistára lehet. Akik korábban kérték az ún. nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételüket az országgyűlési választásra is  kiterjedő hatállyal, azok a pártlista helyett a nemzetiségi listára szavazhatnak.
A szavazólapok átvételekor a választópolgár a megfelelő helyen aláírja a névjegyzéket. Az aláírás kizárólag a szavazólapok átvételének elismerése. Amennyiben a névjegyzék aláírását megtagadja, úgy nem szavazhat és felkerül a visszautasítottak jegyzékére.
Abban az esetben ha valaki elrontja a szavazólap kitöltését, úgy kérésére egy alkalommal a szavazatszámláló bizottság  a  rontottat bevonja és  újat ad ki.
A mozgásukban korlátozott személyek mozgóurna igénylésével  szavazhatnak. A kérelmet legkésőbb a szavazás napján du. 15.00 óráig lehet benyújtani a szavazatszám-láló bizottsághoz.  Mozgóurnával  csak az szavazhat, aki szerepel a mozgóurnát igénylők névjegyzékében.
A mozgóurnás szavazást lebonyolító bizottsági tagok a szavazás helyszínén újabb igényt nem fogadhatnak el.
A szavazóhelyiségeket  19.00 órakor be kell zárni. A helyiségben  még sorban állók szavazhatnak, de a később érkezők azonban nem.
A szavazással  kapcsolatban felmerülő bármely kérdésben hívható a jegyző valamint a Helyi Választási Iroda munkatársai.
Elérhetőségek:  dr. Orbán  László  jegyző,  HVI vezető  72/490-814  115. mellék
                            Pintér  Ildikó HVI  munkatárs  72/490-814  119. mellék
                            Vass  Erika   HVI   munkatárs   72/490-814
A kérdések e-mailen is elküldhetők az onkormanyzat@hosszuheteny.hu, a jegyzo@hosszuheteny.hu, valamint az igazgatas2@hosszuheteny.hu e-mail címekre.
Hosszúhetény, 2018. április 4.
                                                                                          dr. Orbán László
                                                                                                    jegyző
                                                                                               HVI vezető