Véleménykérés Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatosan

                               Tisztelt  Hosszúhetényiek!

 Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évben fogadta el a  település egységes rendezési tervét, valamint a  Helyi Építési Szabályzatot.

Mindkét dokumentum alapvetően településünk jövőbeni, hosszú távú fejlesztését szabályozza.

A Helyi Építési Szabályzat  (HÉSZ) hatálybalépését követően több állampolgári kérelem érkezett hivatalunkba.  A kérelmek egy része a külterületi (zártkerti ) ingatlanok beépíthetőségével kapcsolatos.  Az önkormányzati rendelet jelenleg  legfeljebb 3%-os beépíthetőséget engedélyez. Ettől el lehet térni, legfeljebb 10%-ig.  A szabályozás teljes  mértékben a helyi képviselő-testület hatásköre.

A képviselők valamennyien egyetértenek abban, hogy a településkép, tájkép védelme igen fontos a jelenre és a jövőre  nézve egyaránt.  A  Szőlőhegyen jelenleg is több olyan ingatlan található amely mérete, külső megjelenése miatt nem igazán illik a tájba. Sajnálatos módon az engedély nélküli építkezések sem szűntek meg.  Az építkezések során előfordul olyan eset is amikor az építtető kihasználva a jelenlegi  országos és helyi szabályozás viszonylag kötetlenebb rendelkezéseit a zártkertekbe, külterületi földekre akár több száz m2 alapterületű lakóházat épít fel.

A már hosszabb ideje tartó kedvezőtlen tendenciát csak a HÉSZ szigorításával lehet megállítani.

Mivel a szabályzatban  foglaltak a lakosság nagy részét közvetlenül érinti, vagy érintheti a képviselő-testület a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a fentiekben leírtakról kikéri a település lakóinak a véleményét.  A véleménynyilvánítás önkéntes . Mindenki eldöntheti, hogy e fontos kérdésben nyilatkozik vagy nem.

A szórólapon megfogalmazott kérdésre igen-nem válasz adható.  Amennyiben válaszol a feltett kérdésre, úgy kérjük, hogy a szórólapot szíveskedjen legkésőbb 2017. október 31-ig  visszajuttatni a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatalba postai vagy elektronikus  úton, személyesen, illetve  megbízott útján.

Bízunk benne, hogy sokan élnek a véleménynyilvánítás lehetőségével, ezzel is segítve a képviselő-testület munkáját.

Hosszúhetény,  2017. október 5.

Tisztelettel!

                                                               Csörnyei  László sk.                           Strung Nándor sk.

                                                              polgármester                                TÉVK. bizottság elnöke

 Kérdés:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a településkép és tájkép védelme érdekében a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatban a külterületi (szőlőhegyi, zártkerti) ingatlanokon folyó építkezéseket szigorúbb feltételekhez kösse és a jelenlegi beépítethetőség  3%-os mértékét ne emelje fel.

                                   igen                                            nem

 A megfelelő választ kérjük aláhúzni!